Електронний каталог

          Мафтин, Н. В.
    Пасіонарна енергетика стилю західноукраїнської прози 20–30-х років ХХ століття [Текст] / Н. В. Мафтин
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 331–339. – Бібліогр. в кінці ст.

   Проаналізовано динаміку стильових парадигм західноукраїнської та еміграційної прози міжвоєнного двадцятиліття та їхню детермінованість чільними ідейними парадигмами доби. Шляхом аналізу індивідуальних авторських стилів та їх співвіднесеності із стильовими напрямами, з'ясовано, що моделювання індивідуальних стильових стратегій відбулося на грунті національної традиції як втілення пасіонарної енергії, скерованої на утвердження національної самості (ідентичності) та інтенційності до європейської геокультурної орієнтації.


ББК 83.3(4Укр)-44

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'