Електронний каталог

          Поліщук, Я. О.
    Мілітарна риторика в сучасному українському романі [Текст] / Я. О. Поліщук
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 339–346. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглядається мілітарна риторика як характерний звсіб поетики сучасної української літератури. Автор аналізує різні мотивації такого засобу: 1) з'ясовує впливи минулого російського та радянського тоталітаризму; 2) потреби нового міфотворення українців; 3) тиск глобального інформаційного простору. Проблема мілітарної риторики розглянута в цій статті на прикладі двох відомих книжок останніх років – "Записки українського самашедшого" Ліни Костенко (2011) та "Війна і ми" Сергія Пантюка (2012).


ББК 83.3(4Укр)-1

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'