Електронний каталог

          Пухонська, О. Я.
    Посттоталітарний вимір сучасної української літератури [Текст] / О. Я. Пухонська
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 346–350. – Бібліогр. в кінці ст.

   Проаналізовано особливості сучасного стану культури та літератури як вагомих аспектів посттоталітарних і постколоніальних студій. Авторка акцентує на відмінності понять антитоталітаризму і тоталітаризму, деколонізації і постколоніалізму, а також на особливостях їх репрезентації в сучасній українській літературі. Значна увага приділена поняттю травматичної пам'яті у контексті сучасного методу досліджень memory studies. За основу студії взято твори С. Германа "Інге", В. Лиса "Соло для Соломії" та Ю. Винничука "Танго смерті".


ББК 83.3(4Укр)6

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'