Електронний каталог

          Сивак, Л. М.
    Соцреалізм як напрям ідеократичної естетики: здобутки і втрати [Текст] / Л. М. Сивак
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 350–356. – Бібліогр. в кінці ст.

   Осмислюються теоретичні аспекти проблеми соцреалізму, аналізується принцип утопічності художнього мислення, зокрема, трагедії митців, що працювали в тоталітарну епоху, та їх спроби вийти за межі соцреалізмівської естетики всупереч партійно-догматичним постулатам.


ББК 83.002.2

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'