Електронний каталог

          Федорів, У. М.
    Цензура як чинник формування літературного канону [Текст] / У. М. Федорів
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 356–360. – Бібліогр. в кінці ст.

   Проаналізовано основні аспекти функціонування літературного канону, особливості процесів канонізації та деканонізації, а також чинника, що впливають на них. Зокрема увагу зосереджено на проблемі цензури як одній із основних у теорії літературного канону. Простежується взаємозв'язок між каноном і цензурою як соціальними чинниками організації культурного простору літератури, в якому відбуваються двосторонні процеси витворення чи руйнації, "центру" та "периферії", підтверджує думку про те, що цензурування спричиняється як до виведення "формули" канонізації тексту, так і є залежним від канону.


ББК 83.3(4Укр)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'