Електронний каталог

          Філоненко, С. О.
    Українське кримінальне чтиво: між СРСР і Євросоюзом [Текст] / С. О. Філоненко
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 361–367. – Бібліогр. в кінці ст.

   Кримінальна проза, або кримінальне чтиво, охоплює різноманіині жанри, які функціонують за законами масової літератури. Сучасна українська кримінальна проза, включно з детективом, заперечує досвід радянської соцреалістичної традиції й орієнтується на західноєвропейські та американські формати літератури й кіно. Знаковою подією для постання української масової літератури і кримінального чтива зокрема, став вихід книги Андрія Кокотюхи "Шлюбні ігрища жаб" у 1996 році, що актуалізувало питання статусу письменника й читача в умовах вільного книжкового ринку.


ББК 83.3(4Укр)-44

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'