Електронний каталог

          Хархун, В. П.
    Соцреалістичний іконостас в українській репродукції [Текст] / В. П. Хархун
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 367–372. – Бібліогр. в кінці ст.

   Осмислено принципи й способи конструювання соцреалістичного іконостасу, репрезентованого в першій канонізованій історії української радянської літератури. У дослідженні проаналізовані "формування", "злам", "виховання" як основні засоби радянського регулювання літератури та канонотворення.


ББК 83.3(4Укр)-022

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'