Електронний каталог

          Біляшевич, Р. З.
    Гіпостазування сміху в теорії роману Михайла Бахтіна [Текст] / Р. З. Біляшевич
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 372–377. – Бібліогр. в кінці ст.

   М. Бахтін відводив особливу роль сміху у своїй теорії роману. Зокрема він шукав витоки поліфонічного роману в такому жанрі античної літератури, як меніппея. У цій статті розглядаються два аспекти. По-перше, аналізується, коли та як над питанням сміху працював сам М. Бахтн. А по-друге, висвітлюються різні сучасні підходи до вивчення проблеми сміху у творчості російського мислителя.


ББК 83.3(4Рос)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'