Електронний каталог

          Біляшевич, Т. М.
    Наративна організація роману Альберта Камю "Чума" [Текст] / Т. М. Біляшевич
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 377–382. – Бібліогр. в кінці ст.

   Здійснено інтерпретацію роману Альберта Камю "Чума" крізь призму концепцій Поля Рікера та Жерара Женетта про наративну ідентичність та такий наративний прийом, як металепсис.


ББК 83.3(4Фра)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'