Електронний каталог

          Бончик, О. А.
    Рецепція тоталітаризму в малій прозі Володимира Винниченка та Стефана Цвейга: погляд ззовні та зсередини [Текст] / О. А. Бончик
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 383–386. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглянуто відображення тоталітарних систем у малій прозі Володимира Винниченка та Стефана Цвейга. Проаналізовано погляди науковців на дану проблематику. На ці контексти у різні часи звертали увагу М. Жулинський, Г. Сиваченко, Г. Костюк, В. Панченко, Д. Затонський, Р. Гром'як їхні концепції проаналізовано у роботі.


ББК 83.3(4Укр)-8+83.3(4Авт)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'