Електронний каталог

          Глушковецька, Н. А.
    Творчість М. Цветаєвої та Б. Пастернака в епістолярній літературознавчій рецепції В. Стуса [Текст] / Н. А. Глушковецька
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 386–392. – Бібліогр. в кінці ст.

   На матеріалах епістолярію В. Стуса проаналізовано його літературно-критичні погляди на творчість М. Цвєтаєвої та Б. Пастернака. Висвітлюються, висловлені у листах, міркування автора про літературний стиль, творчий доробок й поетичну майстерність російських митців. Кореспонденції засвічують непересічний інтерес В. Стуса до літературної спадщини означених письменників та демонструють глибокий літературознавчий розгляд найвідоміших їхніх творів.


ББК 83.3(4Укр)-8+83.3(4Рос)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'