Електронний каталог

          Дзись, Т.
    Теоретико-методологічна база літературної взаємодії (на матеріалах творчої спадщини австрійських та українських письменників) [Текст] / Тарас Дзись
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 392–396. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглядається спроба розширення теоретико-методологічної бази та порушено питання типології і теоретичних аспектів.


ББК 83.3(4Укр)-8+83.3(4Авт)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'