Електронний каталог

          Ємчук, Т. Б.
    Постмодерністська модель тоталітарного хронотопу у романі Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття" [Текст] / Т. Б. Ємчук
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 396–402. – Бібліогр. в кінці ст.

   Проаналізовано особливості художньої трансформації тоталітарного хронотопу у призмі постмодерністської поетики на матеріалі роману Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття" та з'ясовано його жанротворчу функцію. Проілюстовано засоби передачі антиособистісного пафосу, логофобії та віртуалізації реальності у творі. Досліджено способи відтворення авторського хронотопу у тексті. Простежено шляхи побудови сюжету за правилами постмодерністської гри. Виокремлено світоглядно-філософські засади та художньо-естетичні принципи постмодерністського роману в контексті тоталітарної дійсності.


ББК 83.3(4Чех)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'