Електронний каталог

          Жила, Н. В.
    Художній світ пізньої прози Е. Штріттматтера [Текст] / Н. В. Жила
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 403–406. – Бібліогр. в кінці ст.

   Здійснено комплексний аналіз пізньої прози Е. Штріттматтера, досліджено як структуру, єдність світогляду і творчого методу митця. У роботі розкрито вплив ідей мислителів світу (Лоа-цзи, Ф. Ніцше, А. Шопенгауера, Л. Толстого, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта, Р. Емерсона) на формування художнього світу письменника. Визначено проблемно-тематичні й мотивні комплекси, специфіку організації художнього часу і простору, структуру і типологію художніх образів у пізній спадщині письменника.


ББК 83.3(4Нім)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'