Електронний каталог

          Калініченко, М. М.
    Феномен громадської цензури та американська сенсаційнв література ХІХ сторіччя [Текст] / М. М. Калініченко
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 406–411. – Бібліогр. в кінці ст.

   Актуалізується проблематика історико-літературного осягнення специфічного феномена громадської цензури, виниклого в культурному просторі Сполучених Штатів першої половини ХІХ сторіччя та зумовленого усвідомленням суспільної небезпеки домінування масової сенсаційної літератури. Розглянуто естетичну, митецьку компоненту протистояння громадської цензури й сенсаційної літератури доби становлення американського національного красного письменства та першого десятиріччя по закінченню громадської війни 1861–1865 рр.


ББК 83.3(7США)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'