Електронний каталог

          Кемінь, О.
    Англійська література у світлі рецепції творчості Анджели Картер [Текст] / Олександра Кемінь
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 411–416. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглядається питання рецепції творчості Анджели Картер. Здійснюється аналіз динаміки засвоєння доробку А. Картер літературознавцями і критиками в Україні, Росії та Білорусії.


ББК 83.3(4Вел)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'