Електронний каталог

          Кірєєва, О. В.
    Російськомовна п'єса українського письменника Є. Кротевича "Чехов і Чайка" (1936–1937) [Текст] / О. В. Кірєєва
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 416–420. – Бібліогр. в кінці ст.

   Аналізується російськомовна п'єса-хроніка Є Кротевича "Чехов і чайка" про Меліхівський період життя і творчості А. П. Чехова. На основі отриманих результатів робиться висновок, що хоча п'єса і вражає точністю описуваних подій і висловлювань персонажів, вона є цікавим художнім твором, кий відбиває яскраву творчу індивідуальність українського письменника.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'