Електронний каталог

          Комінярський, І. Б.
    Поетикальні особливості драматургії Джорджа Риги в контексті канадської літератури [Текст] / І. Б. Комінярський
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 420–424. – Бібліогр. в кінці ст.

   Прсвячена вивченню принципів побудови п'єc у добу постмодернізму. Акцентується увага на творчості канадського письменника Джорджа Риги як новатора у канадській драматургії. З'ясовуються особливості художньої інтерпретації тексту та образів у п'єсах "Екстаз Ріти Джо" і "Лист до мого сина".


ББК 83.3(7Кан)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'