Електронний каталог

          Маланій, Н.
    Багатовимірна рецепція творчості Генріха Бьолля [Текст] / Назар Маланій
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 428–431. – Бібліогр. в кінці ст.

   Окреслено проблему літературної рецепції видатного німецького письменника – Генріха Бьолля. Особливий акцент зроблено на багатовимірному характері сприйняття його творів у різних літературознавчих дискурсах. У процесі дослідження аналізується конфлікт інтерпретацій щодо життєвого та творчого шляху письменника.


ББК 83.3(4Нім)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'