Електронний каталог

          Матвієнко, О. В.
    "Ode on Grecian Urn" Дж. Кітса: досвід українських прочитань" [Текст] / О. В. Матвієнко
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 432–442. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглядається поетика "Оди грецькій вазі" англійського романтика Джона Кітса та її українська рецепція. Проаналізовано поетичні інтерпретації, запропоновані вітчизняними перекладачами радянського періоду й сучасності, створені оригінальними поетами, фахівцями перекладу й аматорами; відзначено характерні прикмети національної школи митецького перекладу.


ББК 83.3(4Вел)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'