Електронний каталог

          Плотникова, А. А.
    Творчість О. М. Вертинського після повернення в Радянську Росію [Текст] / А. А. Плотникова
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 447–451. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розгляд періоду життя поета з повернення в Радянську Росію в процесі аналізу його творчості є важливим етапом його дослідження. Це обумовлює актуальність статті. Автор розглядає вплив історичних реалій на творчість поета періоду 1943–1957 рр. У цій статті автор спирається на роботи дослідників, а так само на поетичну творчість художника. Досліджується тематична своєрідність, характерну для заявленого періоду творчості поета. Спираючись на спогади поета, літературознавець проводить лінію аргументації. Автор робить висновок про характерні особливості творчості О. М. Вертинського 1943–1957 рр. в умовах ізоляції в Радянській Росії.


ББК 83.3(4Рос)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'