Електронний каталог

          Скрипник, І. І.
    Міф як форма втечі: Б. І. Антонич та Б. Шульц [Текст] / І. І. Скрипник
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 455–460. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглядаються особливості занурення у міфологічний хронотоп Б. І. Антонича та Б. Шульца. У структурному компаративному аналізі висвітлені шляхи сходження письменників до міфу як форими втечі від цивілізаційно-мілітаристичних реалій ХХ століття. Міфологічний топос та локус виступають пристанищем поетів і їхньою бажаною реальністю. Шляхом створення власної структурної моделі міфу автори намагаються дійти до першопричин та першооснов світу й людини.


ББК 83.3(4Укр)-8+83.3(4Пол)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'