Електронний каталог

          Харлан, О. Д.
    Катастрофічні тенденції в українській і польській літературі міжвоєнного двадцятиліття [Текст] / О. Д. Харлан
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 468–474. – Бібліогр. в кінці ст.

   Пропонується компаративне дослідження розвитку української і польської прози міжвоєнного двадцятиліття в аспекті функціонування катастрофізму; узагальнено й систематизовано філософські засади формування катастрофічного світогляду; комплексно і системно проаналізовано дискурс катастрофізму і тенденції його художнього втілення; катастрофічна парадигма вивчається у співвідношенні з жанровими особливостями тогочасної прози та авторськими ідейно-естетичними інтенціями.


ББК 83.3(4Укр)-02+83.002

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'