Електронний каталог

          Якимович, В. А.
    Імагологічний дискурс роману Марії Матіос "Солодка Даруся" та повісті Діни Рубіної "Камера наезжает!" [Текст] / В. А. Якимович
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 487–491. – Бібліогр. в кінці ст.

   Аналізуються особливості імагологічного дискурсу творів Марії Матіос та Діни Рубіної. Акцентується на інонаціональній проблематиці роману "Солодка Даруся" української та повісті "Камера наезжает!.." російської письменниць. Наголошується, що особливий інтерес для авторів статті становить візуалізація письменницями образів "свого" та "чужого", адже для імагології концепт "свої-чужі" є основоположним.


ББК 83.3(4Укр)-8+83.3(4Рос)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'