Електронний каталог

          Свиридюк, Л. А.
    Мовні аспекти молодіжного роману в українській та німецькій літературах (на матеріалі романів Л. Дереша, С. Ушкалова, Б. Лєберта) [Текст] / Л. А. Свиридюк
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 494–498. – Бібліогр. в кінці ст.

   Присвячена засобам мовного вираження в сучасному українському та німецькому молодіжному романі, зокрема досліджується ненормативна лексика (сленг, вульгаризми, суржик, обсценна лексика). Визначаються та порівнюються характерні особливості цих засобів та їх роль у мові художнього твору.


ББК 81.411.1-7+81.07

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'