Електронний каталог

          Шестель, О. Г.
    Мовні ознаки авторського стилю поезії Івана Липи [Текст] / О. Г. Шестель
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 499–502. – Бібліогр. в кінці ст.

   Проаналізовано особливості мовного стилю І. Липи на прикладі поетичної творчості. У поезіях автора представлені різноманітні засоби увиразнення мови на фонетичному, лексичному та синтаксичному рівнях. Використання письменником широкого спектру засобів увиразнення художнього мовлення допомогло йому створити свій неповторний індивідуально-авторський стиль.


ББК 83.3(4Укр)6-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'