Електронний каталог

          Мельник, Н. Г.
    Соціально-побутовий фольклор ХХ століття як спротив системі тоталітаризму [Текст] / Н. Г. Мельник
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 507–511. – Бібліогр. в кінці ст.

   Досліджуються проблеми відображення у соціально-побутовому фольклорі ХХ століття народних оцінок радянського тоталітарного режиму, зокрема подій колективізації та голодомору 1932–1933 років. Народні твори осмислюються як вияв протесту проти геноциду українського народу в часи ідеологічного тиску на все національне.


ББК 82.3(4Укр)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'