Електронний каталог

          Миколаєнко, Н. М.
    Особливості дитячої літератури в радянський період [Текст] / Н. М. Миколаєнко
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 511–514. – Бібліогр. в кінці ст.

   Присвячено розвитку дитячої літератури в радянський період. Подано характеристику дитячих видань цього періоду. Досліджено особливості дитячої літератури в радянський період.


ББК 83.8(4Укр)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'