Електронний каталог

          Науменко, Н.
    Цінний ужинок: контекст практики художнього перекладу [Текст] / Н. Науменко, О. Юрош, Р. Жовтані
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 537–543. – Рец. на кн.: Мойсієнко А. Поезії. Стихотворения. Gedichte / Анатолій Мойсієнко. – Київ – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 216 с.


ББК 83.3(4Укр)-7

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'