Електронний каталог

Ю68          Юр'єва, О. Ю.
    Гендерна освіта бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Юр'єва Оксана Юріївна ; Хмельницька гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2014. – 20 с.

   Дисертація присвячена актуальній проблемі гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей у канадській вищій школі. Розкрито сутність та особливості гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей в Канаді, проаналізовано суспільно-політичні та соціально-економічні передумови становлення гендерної освіти та визначено етапи її розвитку у вищих навчальних закладах Канади. У дослідженні визначено загальну проблематику і теоретичні засади реалізації процесу гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади, проаналізовано понятійну базу дослідження, з'ясовано стан гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей у канадських вищих навчальних закладах. Розкрито зміст, форми та методи гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади. Досліджено спектр, місце та роль курсів тендерного спрямування в освітніх програмах для бакалаврів гуманітарних спеціальностей, визначено роль і значення студентських організацій у позанавчальному процесі гендерної освіти. Проведено порівняльно-педагогічний аналіз канадського та українського досвіду гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей та розроблено рекомендації щодо творчого застосування канадського досвіду у вищих навчальних закладах України.


УДК [37.013.74:378.4:396](71)(043.3)
ББК 74.484(7Кан)+74.6

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'