Електронний каталог

          Гринюка, Б. М.
    Науково-педагогічна та мистецтвознавча діяльність Івана Старчука (1894–1950 рр.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Гринюка Богдан Михайлович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. І. С. Зуляк. – Тернопіль, 2016. – 262 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 185-233.

   У дисертації здійснено комплексне й всебічне дослідження науково-педагогічної та мистецтвознавчої діяльності Івана Старчука (1894-1950 pp.). Проаналізовано формування його світогляду як особистості, науковця, педагога та мистецтвознавця. Висвітлено наукову діяльність ученого у складі етнографічної комісії НТШ та Львівському університеті ім. Я. Казимира. Охарактеризовано його співпрацю з українськими й закордонними установами, науковими діячами. З'ясовано внесок І. Старчука в розвиток археології, проаналізовано його археологічну діяльність у вивченні літописних Галича І Плісиеська. Розкрито педагогічну працю ученого на посаді вчителя приватних шкіл міжвоєнного Львова, Львівському університеті ім. Я. Казимира, Львівському державному університеті ім. !.Франка. Висвітлено його внесок в українське мистецтвознавство та мистецтво першої половини XX ст. Проаналізовано праці І. Старчука, присвячені античному мистецтву. Ключові слова: Іван Старчук, Львівський університет імені Яна Казимира, Львівський державний університет імені Івана Франка, Інститут археології AH УРСР, античне мистецтво, археологія.


УДК [94:001(092)] (477)
ББК 63.3(4Укр)-7

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 19

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'