Електронний каталог

В76          Воскобойніков, С. О.
    Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх фахівців інформаційної безпеки до захисту інформації з обмеженим доступом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Воскобойніков Сергій Олегович ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с.

   Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням процесу формування професійної готовності майбутніх фахівців інформаційної безпеки до захисту інформації з обмеженим доступом, у якому висвітлено теоретичний аналіз розвитку галузі інформаційної безпеки на основі світового рівня науки і техніки, організації процесу професійної підготовки фахівців інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах України. Визначено нормативно-правові, теоретичні та психолого-педагогічні основи формування професійної готовності майбутніх фахівців інформаційної безпеки до захисту інформації з обмеженим доступом, її компонентну структуру, критерії і рівні сформованості. Науково обгрунтовано педагогічні умови, розроблено і впроваджено модель процесу формування професійної готовності майбутніх фахівців інформаційної безпеки до захисту інформації' з обмеженим доступом. Здійснено експериментальне дослідження їх ефективності, статистичну обробку й аналіз результатів.


УДК 378.016:[0.04+0.04.239](043.3)
ББК 74.48р

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'