Електронний каталог

Ф21          Фаненштель, Н. В.
    Науково-педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність Степана Балея (1885–1952 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Фаненштель Наталія Василівна ; Хмельницька гуманіт.-пед. академ. – Хмельницький, 2016. – 20 с.

   У дисертації на основі персоналістичного підходу здійснено комплексний теоретичний аналіз і висвітлено науково-педагогічну та громадсько-просвітницьку діяльність Степана Балея як складову теорії і практики національної та західноєвропейської освіти і виховання першої половини XX ст. Установлено й обґрунтовано періоди науково-педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності С. Балея, висвітлено зміст її основних напрямів (науково-дослідницький, організаційно-педагогічний, науково-громадський, науково-публіцистичний). Проаналізовано наукові погляди вченого на сутність виховання, його мету, методи та роль у формуванні особистості. Розкрито зміст провідних педевтологічних ідей науковця. Розкрито ключові ідеї С. Балея щодо забезпечення психологічного супроводу навчального-виховного процесу в школі. Визначено внесок ученого у розвиток ідеї психологічної опіки над учнем.


УДК [37:061.22]:929-051 Балей С.()477/438(09)(043.3)
ББК 74.03(4Укр)-8

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'