Електронний каталог

          Брайко, О.
    Візуальна образність прози Григора Тютюнника в аспекті синтезу мистецтв [Текст] / О. Брайко
    // Дивослово. – 2016. – № 11. – С. 35–40. – Бібліогр. в кінці ст.


УДК 82.0+821.161.2
ББК 83.3(4Укр)6-8

            


Є складовою частиною документа Дивослово [Текст] = Українська мова й література в навчальних закладах / Міністерство освіти і науки України. – 2016. – № 11.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'