Електронний каталог

          Долинський, Є. В.
    Сутність професійно-практичної підготовки майбутніх перекладачів в сучасних умовах імплементації Закону України про вищу освіту [Текст] / Є. В. Долинський
    // Педагогічний альманах. – 2016. – Вип. 29. – С. 118–123. – Бібліогр. в кінці ст.


УДК 811.111+03:81'255.4:81'253+371.134

            


Є складовою частиною документа Педагогічний альманах [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 29 / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : [Херсонська академія неперервної освіти], 2016. – 323 с. – 35,00.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'