Електронний каталог

          Кохан, Р. А.
    (Само)рецепція дитинства в калейдоскопі поколінь (за повістю Анни Ґавальди "35 кіло надії") [Текст] / Р. А. Кохан
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2017. – Вип. 46. – С. 294–305. – Бібліогр. наприкінці ст.

    Зосереджено на дослідженні проблематики дитини та світу дитинства у процесі моделювання «рецептивного горизонту» художнього твору. Для аналізу обрано повість сучасної французької письменниці А. Ґавальди «35 кіло надії». Поєднання методологічних засад рецептивної естетики та світоглядних орієнтирів ХХІ століття уможливлює вивчення особливостей розгортання художнього світу «дорослого» прозового твору про дитину. Увага зосереджена на особливості інтерпретації твору про дитинство у контексті проблеми поколінь та сучасного суспільства.


УДК 821.133.1.09'06

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 46 / редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялек, К. Гуща [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2017. – 414 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 50,00.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'