Електронний каталог

С48          Слозанська, Г. І.
    Теорія і практика підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних громадах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-ра пед. наук : 13.00.05 - соціальна педагогіка / Слозанська Ганна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 40 с.

   У дисертації здійсненоісторико-гносеологічний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду соціальної роботи у територіальних громадахдля визначення й уточнення основних понять дослідження. Висвітлено сутність і роль теорій та сучасних моделей соціальної роботи,схарактеризовано методи роботи соціального працівника утериторіальній громаді. Обґрунтованомоделіпрофесійної діяльності йособистості фахівця з соціальної роботи угромаді,змодельовано компетентнісну модель його підготовки у закладах вищої освіти. Вивчено сучасний стан підготовки майбутніх соціальних працівників у вищій школідо роботи утериторіальній громаді, схарактеризовано суть такої підготовки, визначено структурні компоненти, критерії оцінки та рівні сформованості у майбутніх соціальних працівників готовності до роботи утериторіальній громаді. Теоретично обґрунтовано, розроблено та апробованосистему підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи узакладах вищої освітидо професійної діяльності утериторіальній громаді, представлено її змістово-технологічне та навчально-методичне забезпечення на освітніх рівнях бакалавр і магістр; визначено організаційно-педагогічні умови. Ключові слова: територіальна громада, соціальна робота угромаді, соціальний працівник, фахівець з соціальної роботи, система підготовки, готовність до роботи у територіальній громаді.


УДК 378:37.091.12:36-051]:352

    Переглянути зміст            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Дисертаційний ч/з 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 3 Завантажень: 64

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'