Електронний каталог

331.45
К90          Культура безпеки [Текст] : методичні рекомендації для студ. пед. закл. вищ. освіти освітнього рівня "бакалавр". Ч. 2 : Основи охорони праці, охорона праці в галузі / І. Й. Сорока Т. П. Бочар, В. Б. Сопіга, Р. М. Монько, Ю. В. Сокотов. – Тернопіль : [ТНПУ], 2019. – 74 с. – 20,00.

   Подано структуру та навчальну програму курсу, курс лекцій, перелік лабораторно-практичних робіт, методичні поради до їх виконання, список тем для виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань.


УДК 331.45(072)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Абонемент 17 8
Ч/з суспільної літ. 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 37

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'