Електронний каталог

          Гиса, О.
    Сучасна краківська музикологічна школа та її представники [Текст] / О. Гиса
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 1 (вип. 40). – С. 142–148. – Бібліогр. наприкінці ст.

   У статті розглянуто історію виникнення семінаріуму музикології Ягеллонського університету та його подальшу наукову діяльність. Охарактеризовано життєвий і творчий шлях відомих польських музикологів - професорів Богуслава Шеффера й Альції Яжембської - учнів основоположника Інституту музикології Здіслава Яхімецького. Висвітлено, як традиції Інституту музикології розвивають сучасниі краківські музикознавці, та окреслено їхній науковий доробок.


УДК 378.4'06(438)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 1 (вип. 40) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: О. Никорак, Н. Урсу, О. Біба [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 280 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'