Електронний каталог

          Щур, Л.
    Структурно-функціональна модель діяльності ансамблю-лабораторії етнохореографії Західного Поділля [Текст] / Л. Щур
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 1 (вип. 40). – С. 148–156. – Бібліогр. наприкінці ст.

   У статті висвітлено питання щодо шляхів дослідження, збереження і пропаганди танцювальних традицій Західного Поділля. Розроблено та здійснено характеристику структурно-функціональної моделі творчої лабораторії етнохореографії Західного Поділля, яка реалізується у діяльності танцювального ансамблю "Веснянка" Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


УДК 785.6:793.31(477-89Под)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 1 (вип. 40) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: О. Никорак, Н. Урсу, О. Біба [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 280 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'