Електронний каталог

57
Т35          Тернопільські біологічні читання - 2019 [Текст] = Ternopil Bioscience : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль / редкол.: В. В. Грубінко, Н. М. Дробик, М. М. Барна [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 324 с.


УДК 57:502.1]:005.745

            


Складові частини документа:


Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Загальний ч/з 1 1
Книгосховище 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 43

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'