Електронний каталог

796
А43          Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції [Текст] : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 146 с.

   У збірнику представлені матеріали, які розкривають психологічні, медико-біологічні та педагогічні аспекти розвитку спорту для всіх, залучення до масової фізичної культури різних верств населення ,інваспорт як напрямок розвитку масового спорту для всіх, підготовку фахівців для галузі "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини".


УДК 796:005.745

            


Складові частини документа:


Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Загальний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'