Електронний каталог

          Вплив перебування у лазні на стан серцево-судинної системи осіб середнього та похилого віку [Текст] / Л. Вакуленко, Д. Вакуленко, В. Барладин [et al.]
    // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 5–7. – Бібліогр. наприкінці ст.

    Стаття присвячена вивченню впливу лазні на стан серцево-судинної і нервової систем осіб різних вікових груп за результатами показників систолічного, діастолічного тиску, частоти серцевих скорочень та морфологічного аналізу осцилограм і індексу Кердо. Дослідження показали що на різні процедури в лазні організм реагує по різному,що зумовлює індивідуальність підходу до вибору методів відновлення. Особи старшого віку повинні користуватися лазнею під контролем лікаря.


УДК 615.832.1-053.88:611.1

            


Є складовою частиною документа Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції [Текст] : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 146 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'