Електронний каталог

          Грабик, Н.
    Вплив позаурочних форм фізичного виховання на фізичний стан учнів 9–10 років [Текст] / Н. Грабик, І. Грубар, Я. Якимишин
    // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 7–14. – Бібліогр. наприкінці ст.

    Розроблена програма використання позакласних форм фізичного виховання для учнів 9–10 років та експерементально перевірена її ефективність. Зміст програми передбачає спеціально організовану рухову діяльність учнів належного віку та ооптимальної інтенсивності упродовж дня і тижня. Реалізація програми сприяла профілактиці втоми, відновленню працездатності, збільшенню рухової активності, покращенню фізичного стану, фізичної підготовленості учнів 9–10 років.


УДК 373.5.015.31:796.011.3]:37.091.398*9/10*

            


Є складовою частиною документа Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції [Текст] : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 146 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'