Електронний каталог

          Кудрявець, Д.
    Використання комп'ютерних технологій у сучасному освітньому процесі [Текст] / Д. Кудрявець
    // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 34–39. – Бібліогр. наприкінці ст.

    Дослідження дії напою "Матча N-tea" на діяльність серцево-судинної системи у людей з підвищеним рівнем рухщвої активності (осіб віком 18–25, які займаються спортом професійно) проходило в спортивних секціях на базі ХНУ ім. В. Н. Каразіна.


УДК 004.9:37.091.2

            


Є складовою частиною документа Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції [Текст] : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 146 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'