Електронний каталог

          Лаврін, Г.
    Застомсування нетрадиційних спортивних ігор у фізичному вихованні студентів [Текст] : [стрітбол, корфбол, нетбол, спідмінтон, рінго, флорбол, алтимат] / Г. Лаврін
    // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 72–78. – Бібліогр. наприкінці ст.


УДК 378.015.31:796.011.3:796.39

            


Є складовою частиною документа Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції [Текст] : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 146 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'