Електронний каталог

          Омельяненко, І.
    Вплив рухової активності на фізичний стан 11–12-річних школярів в літніх оздоровчих таборах [Текст] / І. Омельяненко, В. Омельяненко
    // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 80–85. – Бібліогр. наприкінці ст.


УДК 373.015.31:796.011.3]:37.018.53"11/12"

            


Є складовою частиною документа Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції [Текст] : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 146 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'