Електронний каталог

          Борейко, М.
    Досвід тренувальних занять з 4–5-річними тенісистами в спортивному клубі Ізраїлю "Академія тенісу" [Текст] / М. Борейко, Т. Борейко, І. Омельяненко
    // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 114–116. – Бібліогр. наприкінці ст.


УДК 796.342-053.4(569.4)

            


Є складовою частиною документа Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції [Текст] : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 146 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'