Електронний каталог

          Ладика, П.
    Застосування інформаційних технологій в процесі підготовки фахівців з фізичної культури та спорту [Текст] / П. Ладика, Ю. Кузь, С. Сапрун
    // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 138–141. – Бібліогр. наприкінці ст.


УДК 378:373.091.12.011.3-051:796:004.9

            


Є складовою частиною документа Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції [Текст] : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року / редкол.: В. Омельяненко, І. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 146 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'