Електронний каталог

          Чайка, В. М.
    Теоретичні аспекти проблеми професійного саморозвитку педагога [Текст] / В. М. Чайка
    // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів. – 2019. – С. 63–66. – Бібліогр. в кінці ст.


УДК 37.091.12.011.3-051:37.041

            


Є складовою частиною документа Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів [Текст] : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль) / редкол.: В. П. Кравець, С. Т. Вихор, О. Т. Винничук [та ін.] ; відпов. за вип. О. С. Боднар, Г. М. Мешко. – Тернопіль : Крок, 2019. – 361 с. – 40,00.



Теми документа






Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'